Sorgarbejde

Sorg er et følelsesmæssigt arbejde, der kræver tid og energi.
Hvert år mister mange børn og unge en forælder eller anden person i deres nærmeste familie – hvert år oplever mange børn og unge, at deres forældre bliver skilt. Når børn og unge bliver ramt af en stor sorg, har de brug for hjælp fra voksne til at bearbejde tabet - eller truslen om tab.
Er det f.eks. sygdom og død i hjemmet, kan den tilbageværende voksne være ramt på en måde, så vedkommende ikke er i stand til at hjælpe. Børn og unge kan derfor i nogle tilfælde have brug for at dele svære følelser med andre end deres nærmeste omsorgspersoner.
I det omfang det er muligt, vil jeg arbejde med mindre grupper. Det kan være en hjælp i sig selv, at møde andre, der er i samme situation.
Uanset om det gælder enkeltpersoner eller mindre grupper vil arbejdet gå ud på at bearbejde tabet eller truslen om tab.
Mennesker er forskellige, og derfor er måden vi sørger på også forskellig – det er vigtigt at få talt om de mange og ofte modstridende følelser, der kommer i den forbindelse. Det kan være smerte, ked af det hed, vrede, skyld, skam, forkerthed, forladthed, ensomhed, angst, jalousi, lettelse ...følelser der alle skal have deres plads. Det er også vigtigt at vide, at f.eks. vrede ikke udelukker savn og kærlige følelser.
Afhængig af alder kan arbejdet bestå af f.eks. tegning, maling, fortælling og oplæsning, brevskrivning, sætte navn og farve på følelser, lege med hånddukker eller bolde med ansigtsudtryk. Snak om hvad der sker, når mennesker dør rent praktisk – med bedemand, kiste, bisættelse eller begravelse…. evt. besøge kirkegård og gravsted. Hjælp til at mindes den afdøde – hvad savner du mest.. hvad lavede I sammen…
Sandlegen vil også kunne bruges i arbejdet med sorgen.