Sandlegsterapi

Den første, der brugte sandlegsterapien som terapeutisk redskab, var den engelske børneterapeut Margaret Lowenfeld. Senere videreudviklede den schweiziske Dora Kalff sandlegen. Hun var jungiansk sandlegsterapeut. Hun underviste terapeuter i USA og Europa. Hun grundlagde” International Society for Sandplay Therapists ” i 1985.
Sandlegsterapi er en metode, der er inspireret af den jungianske psykologi.
Sandleg tager udgangspunkt i at menneskets psyke er en selvregulerende enhed. Psyken vil forsøge at regulere /reparere sig selv, hvis den kan. I sandleg arbejder psyken i stilhed. Ens fantasi og kreative evner vil komme til udtryk. Billedet, der skabes i sandet, kan ses som et spejlbillede af ens indre et ”sindbillede”. Det kan være med til at give bedre forståelse og indsigt. Det er ikke sikkert, at man altid kan forstå billedets fulde betydninger, men man bearbejder gennem opbygningen af billedet i sandkassen, og det vil over tid kunne give en større forståelse og afklaring.
Sandlegsterapi er velegnet i arbejdet med børn. For børn er sand og figurer en naturlig del af tilværelsen. I sandkassen kan barnet gennem legen bearbejde de ting, der er vanskelige uden nødvendigvis at sætte ord på. Legen foregår i barnets tempo. Terapeuten bliver et indlevende vidne til barnets leg – og dette kan være en aflastning for barnet.
Voksne vil ligeledes kunne have glæde af metoden . Har man følelser, man har svært ved at sætte ord på, kan sandlegsterapien være til god gavn. Sandleg giver mulighed for at bearbejde ordløse og sammensatte vanskeligheder. Gennem sandlegen vil ens ubevidste kreative kræfter og styrkesider komme til udtryk i en opbyggende proces.
Sandlegen vil kunne indgå i et forløb med samtaleterapi.
Sandlegen foregår i et rum, hvor der er to sandkasser, den ene med tørt sand den anden med vådt. Desuden er der hylder med mange forskellige symbolfigurer – drager, engle, dinosaurer, kryb, blomster, frøer, vilde dyr, tamme dyr, sommerfugle, huse, biler, mennesker, dukker, sten, fjer og andre naturmaterialer… riddere og krigere m.v. Man vælger de figurer, der ”taler” til en, og dem bruger man i opbygningen af sandkassen.