Organisk psykoterapi

Organisk psykoterapi er en terapiform, der er udviklet af Tove Bjerg Hansen, Inge Ravnkjær og Kresten Ravnkjær på Dansk Institut for Organisk Psykoterapi.
Organisk psykoterapi er en dybtgående terapiform. Man kan kalde terapi en rejse i selverkendelse.
Organisk psykoterapi handler om at mærke sig selv som menneske og mærke sine grænser i relationer til andre mennesker og til omverdenen. Vores krop husker. Hændelser vi har været ude for i vores liv lagrer sig i kroppen.
Det kan gå tilbage til vores tidlige leveår og opvækst, og det kan give spændinger og blokeringer i kroppen måske også smerter, og det kan gøre det vanskeligt for os at mærke, hvordan vi har det. Det kan gøre det svært, at mærke vores følelser. Organisk psykoterapi hjælper til en bedre kontakt til vores følelser, og til at mærke og forstå kroppens signaler. Har du en god kontakt til din krop, vil den være en god vejviser.
Det er i relationen, at vi mennesker kan udvikle os. Opbygges den rette tryghed i relationen, kan eventuelle sår heles.
Terapien vil foregå så både krop og psyke kan følge med – og i respekt for dig og dine grænser
Se også:
Sorgarbejde og Sandlegsterapi